Privātuma politika

Vietnes apmeklējuma statistisko datu vākšana, glabāšana un izmantošana

Kad Klients aplūko Vietni vai lejupielādē informāciju no tās, Uzņēmums automātiski ievāc un saglabā šādu Vietnes apmeklēšanas informāciju:

 • IP adresi (IP adrese ir numurs, kas tiek automātiski piešķirts Jūsu datoram, kas ir pieslēgts internetam) vai domēna vārds, no kura Klients aplūko Vietni,
 • datus par operētājsistēmu un pārlūkprogrammu, kas tiek izmantoti Vietnes apskatīšanai,
 • Vietnes apmeklējuma datums un laiks,
 • Vietnes apmeklēto lapu saraksts,
 • mājaslapas adresi, no kuras Jūs esat pārgājis uz Vietni

Augstākminētie dati ir statistiskā informācija par Klienta darbībām Vietnē; tie nenosaka Klienta identitāti un ir nepieciešami Uzņēmumam, lai noteiktu Vietnes apmeklētāju skaitu un izmantotus servisus, kā arī lai uzlabotu Vietni. Uzņēmums neizseko un neievāc informāciju par Klientu.

Vietne izmanto identifikācijas datnes (sikdatnes; cookie), lai atšķirtu Klientu no citiem Vietnes lietotājiem turpmākajās Vietnes apmeklējuma reizēs. "Cookie" ir datnes, kas glabājas Jūsu datorā un ļauj mums atpazīt Jūs kā Bilderlings Pay Klientu vai, ja jūs atgriežaties Bilderlings Pay mājaslapā, izmantojot to pašu datoru un pārlūkprogrammu. Klientam tas veicina pozitīvās pieredzes veidošanos par Vietnes izmantošanu, kā arī palīdz uzlabot Vietni. Klients var atslēgt sīkdatņu izmantošanu (ja to atļauj pārlūkprogramma), taču tas var ierobežot Vietnes funkcionalitāti.

Apmeklējiet https://www.aboutcookies.org, lai uzzinātu vairāk par sīkdatnēm. Šī Vietne var saturēt elektroniskos attēlus - tīmekļa bāksignālus, ar kuru palīdzību tiek noteikts lietotāju skaits, kas apmeklējuši tās vai citas Vietnes lapas.

Klienta personas datu vākšana

Uzņēmums saņem un apstrādā šādus Klienta personas datus:

 • Datus un Klienta dokumentus, kurus Klients iesniedz pirms sadarbības uzsākšanas, reģistrējot kontu Vietnes "personīgajā kabinetā", aizpildot reģistrācijas pieteikumu un pievienojot pieteikumam pielikumus.
 • Datus un Klienta dokumentus, kurus Klients iesniedz Uzņēmumam "Personīgajā kabinetā" vai izvieto "Personīgajā kabinetā".
 • Pasta, faksa, e-pasta ziņapmaiņas ar Klientu arhīvu, kā arī telefonsarunu arhīvu.

Klienta personas datu glabāšana

Visi Klienta dati tiek glabāti uz Uzņēmuma drošā servera. Uzņēmums aizsargā informāciju pret pārtveršanu ar drošligzdu slāņa (SSL) šifrēšanu un veic visus nepieciešamus pasākumus, lai nodrošinātu Klienta personas datu drošību.

Līdz ar to, ka datu pārraide internetā nenodrošina pilnīgu drošību, Uzņēmums nevar garantēt Klienta nosūtītās uz Vietni informācijas drošību, tādēļ jebkuru datu pārsūtīšana ir Klienta risks un atbildība.

Klienta personas datu izmantošanas vispārējie mērķi

Uzņēmums izmanto Klienta personas datus šādiem mērķiem:

 • Lai pieņemtu lēmumu par "Personīgā kabineta" atvēršanu uz Klienta vārda un sadarbības uzsākšanu ar Klientu pēc attiecīgā pieteikuma saņemšanas,
 • Klienta identificēšanai un apzināšanai saskaņā ar likumu, lai novērstu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu,
 • Lai izpildītu saistības, kas izriet no starp Klientu un Uzņēmumu noslēgtajiem līgumiem,
 • Lai atbildētu uz jautājumiem un sazinātos ar Klientu,
 • Lai nodrošinātu Klientu ar informāciju, produktiem un pakalpojumiem, kurus Klients vēlas saņemt no Uzņēmuma, vai kuri pēc Uzņēmuma uzskata varētu interesēt Klientu; lai Klientam darītu zināmas jebkādas izmaiņas informācijā, Uzņēmuma produktu un pakalpojumu klāstā, kā arī informētu Klientu par Uzņēmuma un tā partneru īpašajiem piedāvājumiem,
 • Lai pielāgotu Vietni un "Personīgo kabinetu" Klienta vajadzībām; radītu Klientam interesantu Vietnes saturu; nodrošinātu visefektīvāko Vietnes un "Personīgā kabineta" lietošanu un Klienta datoriem un mobilajām, kā arī lai nodrošinātu Klienta piekļuvi konkrētajām Vietnes un "Personīgā kabineta" komponentēm.

Aizpildot pieteikumu "Personīgā kabineta" atvēršanai un sadarbības uzsākšanai ar Uzņēmumu, Klients uz visu sadarbības un "Personīgā kabineta" funkcionēšanas laiku piekrīt, ka Uzņēmums apstrādās Klienta personas datus mērķiem, kas tika aprakstīti "Privātuma politika" sadaļā, noteikti normatīvajos aktos un regulē nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, kā arī ar citos Uzņēmuma noteikumos un procedūrās, kas tik izstrādāti saskaņā ar iepriekš minētajiem normatīvajiem aktiem.

Aizpildot pieteikumu "Personīgā kabineta" atvēršanai un sadarbības uzsākšanai ar Uzņēmumu, Klients uz visu sadarbības un "Personīgā kabineta" funkcionēšanas laiku arī piekrīt, ka Uzņēmums apstrādā Klienta personas datus, lai uzrunātu Klientu un izsūtītu Klientam jebkāda veida paziņojumus no Uzņēmuma un tā partneriem, ieskaitot mārketinga paziņojumus un reklāmu.

Klienta personas datu nodošana trešajām personām

Uzņēmums var nodot Klientu personas datus trešajām personām šādos gadījumos:

 • Ja Uzņēmumam ir uzlikts pienākums nodot vai izmantot Klienta personas datus, lai ievērotu normatīvo aktu prasības, vai pēc kompetento iestāžu pieprasījuma,
 • Ja jebkāda trešā persona iegādājas Uzņēmumu vai Uzņēmuma aktīvus;
 • Ja tas būs nepieciešams Klienta pieprasījuma izpildīšanai;
 • Ja dažu pakalpojumu sniegšanai Uzņēmumam ir nepieciešams izmantot trešo personu pakalpojumus / trešajām personām tiks nodoti tikai tie Klienta personas dati, kas ir nepieciešami šādu pakalpojumu sniegšanai.

Klienta piekļuve saviem personas datiem

Klienta tiesības piekļūt informācijai var tikt izmantotas atbilstoši likuma prasībām. Uzņēmumam ir tiesības ierobežot Klienta piekļuvi saviem datiem, ja tās tiek darīts, pamatojoties uz likuma prasībām.