Darījuma konts

Darījuma konts – tā ir garantija, ka darījums tiks noslēgts tikai tad, kad abi līdzēji būs izpildījuši savas saistības.
Darījuma konts aizsargā:
• darījumus ar nekustamo īpašumu
• tirdzniecības darījumus
• darījumus ar transporta līdzekļiem
• akciju un citu vērtspapīru pirkuma, pārdošanas vai nodošanas darījumus
Bilderlings darījuma konts
Multivalūtu konts
Konts uz termiņu no 1 dienas līdz 24 mēnešiem
Bez summas ierobežojumiem
Ātra dokumentu izskatīšana
Drošību apliecina FCA licence
Juridiskajām personām
Fiziskajām personām
Individuālā pieeja, ievērojot katra darījuma specifiku
Kā tas darbojas?
1

Līguma sastādīšana

Noslēdziet līgumu ar savu partneri, pēc tam trīspusējo līgumu ar Bilderlings, kurā tiek atrunāti visi darījuma veikšanas nosacījumi.

2

Konta reģistrācija

Bilderlings atver darījuma kontu, uz kura glabāsies nauda, kamēr visas līgumā atrunātās saistības tiek izpildītas.

3

Līdzekļu izvietošana

Ieskaitiet līdzekļus darījuma kontā un esiet pārliecināti, ka tie tiks pārskaitīti saņēmējam tikai tad, ja visi līguma nosacījumi tiek pilnībā izpildīti.

4

Darījuma izbeigšana

Ja visas līdzēju saistības ir izpildītas saskaņā ar līgumā noteikto, Bilderlings pārskaita līdzekļus uz saņēmēja kontu un slēdz darījumu.

Cenas
Starptautiskajiem klientiem Single-country EU Legal entities that fall under this tariff have to be registered in one of the EU countries. Their headquarters, business and management have also to be located in the country of registration, and their beneficiary has to be its citizen.
Darījuma konta atvēršana
0.5% no summas
Min. 250 EUR
Saskaņā ar vienošanos
Darījuma konta slēgšana
Bezmaksas
Bezmaksas
Līguma pārslēgšana vai tā nosacījumu grozīšana (izņemot summas grozīšanu)
100 EUR
100 EUR
Papildus darījuma konta līguma noformēšana svešvalodā (angļu, krievu)
Bezmaksas
Bezmaksas
Aizsargājiet savu darījumu
Ērtums un finanšu drošība abiem līdzējiem jebkāda darījuma ietvaros.